Fundatia Crucea Alb GalbenaWHITE YELLOW CROSS FOUNDATION

Fundatia Crucea Alb Galbena

Ingrijiri medicale la domiciliu

“Susține cauza Fundației Crucea Alb Galbenă! Susține-i pe bunicii nostri!

Aleagă pentru ca ei să primească îngrijiri medicale, GRATUIT, în linistea propriului camin !”

CINE SUNTEM

 • Primul furnizor de servicii medicale la domiciliu acreditat și autorizat în România
 • Unul dintre pionerii în dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu din România, după model belgian
 • Membru fondator al Organizației Home Care Europe, al Alianței pentru Sănătate din România și al rețelei SenioriNet.
 • Deține preșidenția Federației Furnizorilor de Îngrijiri la domiciliu (FFIDR)

REZULTATELE NOASTRE

 • 23 de ani de prezență activă pe piața românească a furnizorilor de servicii de îngrijire la domiciliu
 • Peste 15.000 de pacienți îngrijiți, fără costuri pentru aceștia
 • Parteneriate solide cu Casele de Asigurări din București, Autorități locale (Primăria Capitalei, Primării de Sector) și Autorități centrale (Ministerul Muncii), Fundații (Fundația United Way) și Colegiul Medicilor din București.

CUM AJUTĂM

 • Servicii medicale
  • Măsurarea parametrilor fiziologici
  • Măsurarea glicemiei din sânge capilar
  • Administrarea medicamentelor
  • Îngrijirea plăgilor/escarelor/stomelor/fistulelor
  • Îngrijirea plăgilor suprainfectate
  • Îngrijirea escarelor multiple
  • Clismă
  • Sondaje
  • Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit/ complicatiilor pulmonare/ complicatiilor vasculare ale membrelor inferioare
  • Recoltarea de analize la domiciliu
 • Kinetoterapie
 • Îngrijirea de bază
 • Consiliere medicală la domiciliu
 • Teleasistență
 • Pacienții primesc un dispozitiv format dintr-un telefon mobil și o brățară de silicon prevăzută cu un buton de panică
 • Când se apasă butonul de pe brățară sau o tasta prestabilită a telefonului mobil, apelul va fi preluat de către dispecerat.
 • Se va alerta un echipaj al Fundației Crucea Alb Galbenă, o rudă (vecin) sau 112, în funcție de particularitățile situației.

ALTE SERVICII

 • Închiriere echipamente de recuperare (paturi de spital manuale, fotolii rulante, cadre, cârje)

DATE DE CONTACT

Cruceaalbgalbena@cag.ro

021.3151256

021.3151276

www.cag.ro

WHITE  YELLOW CROSS FOUNDATION

„Support the cause of the White and Yellow Cross Care Foundation! Support our grandparents!

Run for their cause, run so that they benefit from homecare and healthcare, FREE OF CHARGE, in the silence of their own home! „

WHO WE ARE

 • The first homecare services provider accredited and authorized in Romania
 • One of the pioneers in the development of homecare services in Romania, according to the Belgian model
  • Founding member of the Home Care Europe Organization, the Romanian Alliance for Health and the SenioriNet Network
  • Holding the presidency of the Federation of Home Care Providers (FFIDR)

  OUR RESULTS

  • 23 years of active presence on the Romanian market of Homecare providers
  • Over 15,000 patients care for, without any costs for them
  • Solid partnerships with the Insurance Houses in Bucharest, Local Authorities (Capital City Hall, District Town Halls) and Central Authorities (Ministry of Labor), Foundations (United Way Foundation) and the Bucharest College of Physicians.

  HOW WE HELP

  • Medical services
   • Measurement of physiological parameters
   • Measuring blood glucose capillary
   • Administering Medication
   • Wound / Suture / Stomach / Fist Care
   • Wound care for over-infected wounds
   • Caring for multiple wounds
   • Enema
   • Probing
   • Therapeutic maneuvers to avoid decubitus lesions / pulmonary complications / vascular complications of lower limbs
   • Conduct home analysis
  • Kinesiotherapy
  • Basic Care
  • Home Medical Counseling
  • Telephone helpline
  • Patients receive a device consisting of a mobile phone and a silicone bracelet with a panic button
  • When you press the button on the bracelet or a preset key of the mobile phone, the call will be answered by the dispatcher

  A crew of the White and Yellow Cross Care Foundation, a relative (or a neighbor) or 112, will be alerted, depending on the circumstances of the situation.

THE DISPLAY WORKS 7 DAYS OF 7, 24H / 24

OTHER FACILITIES

 • Rental of recovery equipment (hand-held hospital beds, wheelchairs, walking frames, crutches)

CONTACT INFORMATION

Cruceaalbgalbena@cag.ro

021.3151256

021.3151276

www.cag.ro