Help AutismHelp Autism

La 9 ani de la înființare, Asociația Help Autism este astăzi organizația neguvernamentală, din sfera autismului, cu cei mai mulți beneficiari. Susținem 500 de copii diagnosticați cu Tulburare de Spectru Autist în programe de terapie, în cadrul celor 5 centre și la domiciliu. Experiența specialiștilor asociației este împărtășită și personalului din centrele de stat, prin sesiuni de formare și supervizarea programului terapeutic, în cadrul celor 5 parteneriate public-private dezvoltate de către Help Autism cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Sectorul 3, Sectorul 4, Suceava, Mehedinți, și Dâmbovița. Încă de la înființare, Help Autism și-a asumat misiunea de a schimba percepția asupra autismului, în România. Campaniile de conștientizare adresate întregii societăți, formarea cadrelor didactice pentru a facilita integrarea în școală a copiilor cu autism și contribuția la schimbarea și completarea legislației fac parte dintre activitățile curente ale Help Autism, alături de terapia copiilor și consilierea părinților.

În România sunt peste 30.000 de copii afectați de Tulburarea de Spectru Autist, una dintre cele mai frecvente tulburări ale copilăriei. Autismul nu se vindecă, însă, cu un diagnostic pus la timp și cu terapie susținută, până la jumătate dintre copiii diagnosticați pot ajunge să ducă o viață normală. Intervenţia specializată este de durată, iar costurile depăşesc de cele mai multe ori veniturile unei familii. Costurile terapiei de bază şi terapiilor complementare pentru un copil cu autism pot ajunge până la 4.000 de lei lunar.

Prin participarea la Bucharest Half Marathon, fiecare alergător poate dărui unuia dintre cei 500 de copii cu autism ai asociației Help Autism, o oră din terapia care îi poate transforma copilăria.

Help Autism is today, 9 years since it was established, the non-governmental organization in the autism sphere, with the most beneficiaries. We support 500 children diagnosed with Autism Spectrum Disorder in therapy programs within the five centers and at home. The experience of the association’s specialists is also shared with the staff in the state centers through training sessions and the supervision of the therapeutic program, within the 5 public-private partnerships developed by Help Autism with the General Directorates for Social Assistance and Child Protection in Sector 3, Sector 4, Suceava, Mehedinti, Dambovita.

Since its founding, Help Autism has assumed the mission to change the perception of autism in Romania. Awareness campaigns, teacher training programs in order to facilitate the integration of autistic children in schools, contribution to changing and amending the legislation are all part of the Association’s current activities, along with child therapy and parent counseling.

In Romania there are over 30,000 children affected by Autistic Spectrum Disorder, one of the most common childhood disorders. Autism does not heal, however, with early diagnosis and sustained therapy, up to half of the diagnosed children can end up living a normal life. Specialized intervention stretches over a long period of time and in most cases it’s costs exceed a family’s income. The costs of the basic and complementary therapies for a child with autism can reach up to 4,000 lei per month.

By participating in the Bucharest Marathon, each runner can give one of the 500 autistic children supported by Help Autism, an hour of the therapy that can transform his childhood.