CURSA COPIILOR MCDONALD'S
Sâmbătă, 9 Mai 2020

Data eveniment

Sâmbătă, 9 Mai 2020

Locație eveniment

Piața Constituției

Descriere eveniment

Cursa Copiilor este un set de curse necompetitive de alergare dedicate copiilor, în cadrul Volkswagen Bucharest Half-Marathon.

Aceste serii de curse sunt concepute în spiritul de fair play și pentru încurajarea familiilor să trăiască sănătos și să prețuiască mișcarea în aer liber alături de copii, prin a le insufla pasiunea pentru sport și activitate fizică. Alergarea este benefică pentru copii în principal datorită influenței pozitive asupra sănătății (beneficiu generic al sportului) dar și prin faptul că se practică în aer liber și poate fi practicata împreună cu părinții, permițându-le acestora să devină copii mai sănătoși, mai fericiți și mai încrezători.

Hărțile curselor și orele de start

Fiecare participant va primi o medalie de participare după trecerea liniei de sosire.

Toti copiii sub 18 ani vor fi insoţiţi la inscriere de un părinte sau de un tutore, care va semna declaratia de alergare pe raspunderea adultului.

 CLICK PENTRU A DESCHIDE DECLARAŢIA

Pentru cursa copiilor (0,9 -1,4 km) – pot participa copiii între 0 și 12 ani.
– Copiii de 6-12 ani vor alerga singuri.
– Copiii de 0-5 ani şi cei cu dizabilitati vor fi însoţiţi de un părinte sau tutore/adult.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 13 si 19 ani sunt invitati sa participe la Cursa Adolescentilor – 2.5 km.

Înscriere

Numarul maxim de inscrieri: 3600 ( maxim 500 de participanți pe categorie de vârstă și gen)

Inregistrarea online –  până pe 3 Mai (Dupa aceasta data vom anunta pe site cate kit-uri de concurs disponibile mai exista (numar + tricou).

Restul de inscrieri posibile (diferenta de inscrisi pe site pana la maxim 3600) se face DOAR in ziua competitiei, sâmbătă, 9Mai, la Sport Expo, intre orele 7:00 si 14:00 in limita locurilor disponibile.

Pentru înscriere şi ridicarea kitului de concurs sunt necesare următoarele documente:
– certificatului de nastere (copiei) – Toate documentele personale, certificate de nastere, acte de identitate nu vor fi pastrate de organizatori ci doar prezentate acestora si apoi returnate posesorilor.
–  declaraţie pe proprie răspundere pentru minorii care aleargă, semnată de către părinți/tutore legal
–  adeverința medicală/ viza medicală.

Ridicarea kit-urilor de concurs (tricou + numar) pentru Cursa Copiilor, atat pentru cei inscrisi online cat si pentru cei inscrisi la Sport Expo se face DOAR IN ZIUA COMPETITIEI, SÂMBĂTĂ, 9 Mai, FĂRĂ EXCEPȚIE

Program cursa

12:30 – Start părinți și copii (Jogging in scutece) 0-5 ani
12:50 – Start 6-7 ani băieți; aleargă 0.9 km
13:10 – Start 6-7 ani fete; aleargă 0.9 km
13:30 – Start 8-9 ani băieți; aleargă 0.9 km
13:50 – Start 8-9 ani fete; aleargă 0.9 km
14:10 – Start 10-12 ani băieți; aleargă 1.4 km
14:30 – Start 10-12 ani fete; aleargă 1.4 km

Pentru înscrierea copilului la cursa accesează linkul de mai jos.Înscrierea este gratuită.

Reguli cursa

1. Organizator
Organizatorul prezentei tombole este ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB (ABRC), persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în Bucureşti, Blvd Mărăști, nr 10 , Sector 1, cod de înregistrare fiscală 21585951, din 18/04/2007, reprezentată prin Valeria Racilă Van Groningen,  reşedinte.
Premiile se vor oferi conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, având obligaţia de a informa publicul în acest sens.
2. Perioada şi locul de desfăşurare
• Perioada de desfasurare: 9 mai 2020
• Locatie : Piata Constitutiei
• Eveniment: Cursa Copiilor
3. Reguli de participare si oferire a premiilor
Are dreptul de a intra in posesia unui premiu de fair-play orice participant la CURSA COPIILOR care îndeplineşte simultan condiţiile de mai jos:
• S-a inscris si a participat la Cursa Copiilor de pe data de 9 mai 2020 din Piata Constitutiei
• Pe parcursul Cursei Copiilor a facut un gest de fairplay ( a ajutat un coleg care in mod involuntar a cazut sau s-a impiedicat) si care a fost validat de catre observatorii de pe traseu
• Premiile se acorda doar pentru cazurile in care copilul cade in mod involuntar. In cazul unei fraude acestia vor fi descalificati.
• Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul regulament oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta;
• Prin înscrierea la Cursa Copiilor , participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa clauzelor acestuia, participarea la acest eveniment implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

4. Câştigătorii
Castigatorii vor fi desemnati si validati de catre voluntarii/observatorii care vor afla in zona de start-finish si pe parcursul traseului.
Premiile se acorda doar pentru cazurile in care copilul cade in mod involuntar si un alt copil care alearga langa el il ajuta. In cazul unei fraude ambii sau toti care au complotat la fraudare vor fi descalificati.
Premiile vor fi acordate doar celor care sunt prezenti la scena, in timpul premierii si care care se prezinta pe scena in 30 de secunde din momentul in care I s-a pronuntat numarul de concurs prima oara de catre MC.
5. Premiile acordate

Premiile sunt simbolice si vor fi anuntate in ziua evenimentului pe scena de catre MC

6. Acordarea premiilor
Premiile se vor oferi pe scena, dupa terminarea curselor, fiecare premiere fiind facuta dupa cate o extragere la tombola aferenta categoriei de varsta si de gen la care a alergat participantul.
Pentru acordarea premiului, câştigătorii se vor prezenta cu un act de identitate/ certificat de nastere.
7. Limitarea răspunderii
Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru:
• orice alte costuri ale câştigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcina sa conform prezentului regulament şi dispoziţiilor legale;
• imposibilitatea câştigătorului de a intra în posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.
8. Informarea participanţilor / Protecția datelor personale
Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat la adresa www.bucuresti21km.ro
Prin participarea la această tombolă, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.
9. Forţa majoră
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

10. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la tombolă se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente.
Eventualele reclamaţii se pot face doar in scris si depuse la cortul de Informatii din Piata Constituiei doar in ziua concursului – 9 mai 2020
După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.
13. Alte clauze
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei tombole.

1.Organizator
Organizatorul prezentei tombole este ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB (BRC), persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în Bucureşti, Blvd Mărăști,nr 10 , Sector 1, cod de înregistrare fiscală 21585951, din 18/04/2007, reprezentată prin Valeria Racilă Van Groningen, preşedinte
Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Tombolei, având obligaţia de a informa publicul în acest sens.
2. Înscriere
Tombola se desfăşoară exclusiv în ziua cursei 9 mai 2020, iar înscrierea se va face in ziua concursului prin completarea talonului de participare si depunerea lui in urna de pe scena amplasata in Piata Constitutei. Fiecare categorie de varsta si de gen are alocata o urna speciala.
Talonul de participare il vor primi doar copiii care au participat la Cursa Copiilor, acesta fiind oferit in momentul inscrierii.
3. Procedura de participare
Pentru ca o participare să fie validă pentru tragerea la sorţi a premiului, utilizatorul trebuie să parcurgă următorii paşi:
• să participe la Cursa Copiilor de pe data de 9 mai 2020
• să completeze talonul de participare cu date personale valide.
• să introduca talonul in urna corespunzatoare categoriei de varsta la care participa.
4. Dreptul şi condiţiile de participare
Are drept de participare orice participant la CURSA COPIILOR care îndeplineşte simultan condiţiile de mai jos:
● Completează şi depune in urna (aferenta categoriei lui de vârstă si si de gen) datele personale valide, prin intermediul Talonului de participare ;
● Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul regulament oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta;
● Talonul de participare poate fi completat o singură dată, de o singură persoană, iar completarea acestuia de mai multe ori de către aceeaşi persoană duce la descalificarea acesteia.
Prin înscrierea la Tombolă, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa clauzelor acestuia, participarea la această tombolă implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

5. Perioada şi locul de desfăşurare
Tombolele se desfăşoară in data 9 mai 2020 , in intervalul orar 13:00-15:30, separat pentru fiecare categorie de varsta si de gen si anume:
13:00 – 13:10 Tragere la sorti Cursa Copiilor – cat. 0-5 ani F +B
13:30 – 13:40 Tragere la sorti Cursa Copiilor – cat. 6-7 ani F+ B
14:20 – 14:30 Tragere la sorti Cursa Copiilor – cat. 8-9 ani F+B
15:10 – 15:20 Tragere la sorti Cursa Copiilor – cat. 10-12 ani F+B
Înscrierea la tombolă – Cursa Copiilor se face doar de pe data de 9 mai 2020
6. Câştigătorii
Câştigătorii vor fi aleși prin prin tragere la sorți în mod aleatoriu în data de 9 mai 2020, in intervalele descrise la punctul 5.
Aceștia au obligația să fie prezenți în fata scenei in momentul tragerii la sorti.
Premiile vor fi acordate doar celor care sunt prezenti la scena, in timpul extragerii si care se prezinta pe scena in 30 de secunde din momentul in care I s-a pronuntat numele prima oara de catre MC . Absența aduce dupa sine redistribuirea premiilor către alt concurent.
7. Premiile acordate
Premiile vor fi anuntate pe site-ul evenimentului www.bucuresti21km.ro cu 3 zile inainte de eveniment si in ziua evenimentului pe scena de catre MC
8. Acordarea premiilor
Premiul va fi acordat / înmanat câştigătorului prin confruntarea datelor de identificare asa cum au fost ele completate în talonul de participare cu datele pe de certificatul de nastere.
Pentru acordarea premiului, câştigătorii tombolei se vor prezenta cu un act de identitate/ certificat de nastere.
9. Limitarea răspunderii
Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru:
● taloanele de participare care nu conţin toate datele obligatorii sau nu permit confirmarea identităţii participantului, care conţin informaţii false ori invalide
● orice alte costuri ale câştigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcina sa conform prezentului regulament şi dispoziţiilor legale;
● imposibilitatea câştigătorului de a intra în posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

10. Informarea participanţilor / Protecția datelor personale
Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat la adresa www.bucuresti21km.ro
Prin participarea la această tombolă, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.
11. Forţa majoră
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
12. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la tombolă se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente.
Eventualele reclamaţii legate de derularea Tombolei se pot face doar in scris si depuse la cortul de Informatii din Piata Constituiei doar in ziua tombolei – 9 mai 2020
După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.
13. Alte clauze
În cazul în care Organizatorul constată că, câştigătorul nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial a Tombolei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei tombole.